vlees en duurzaamheid

Verantwoord en duurzaam vlees

Duurzaam bouwen. Duurzaam ondernemen. En… duurzaam eten. Duurzaamheid krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Vooral het ecologische facet van duurzaamheid staat meer dan ooit in de belangstelling. De opwarming van de aarde, de effecten van de klimaatsverandering… Volgens de Verenigde Naties zijn de grote milieuproblemen vrijwel zeker te wijten aan de menselijke activiteit.

Ook de productie en de consumptie van voedsel draagt bij tot de milieuproblematiek. De Belgische vleesketen is niet ongevoelig voor deze problematiek, integendeel. Steeds meer veehouders kiezen voor een duurzamere bedrijfsvoering. Maar ook de andere schakels in de keten leveren veel inspanningen om de druk op het milieu te verkleinen en het dierenwelzijn te verhogen. In de totale benadering van het begrip duurzaamheid zijn echter ook de sociale en economische facetten van groot belang.

Lees hieronder hoe de sector werkt aan verduurzaming en hoe je bewust kan omgaan met vlees. Maak ook kennis met 'schone boeren' Koen, Rik, Mark, Kris en Franky die vertellen hoe ze, elk op hun manier, de uitdagingen voor een schonere landbouw aanpakken.