Helden van onze velden

Duurzaam waterbeheer

Klimaatverandering leidt tot extremer weer en onvoorspelbare beschikbaarheid van water. Aandacht voor waterverbruik is dus essentieel. 

Smart farming: geen druppel te veel

Dankzij smart farming ontvangen landbouwers actuele informatie over de bodem. Ze krijgen meldingen wanneer de planten water nodig hebben en hoeveel, zodat er geen druppel te veel wordt gesproeid.

Ook drones kunnen hiervoor ingezet worden: ze vliegen over perenboomgaarden en schatten autonoom de gezondheid van de planten in, en of ze extra of net minder water nodig hebben. 

Verantwoord gebruik van (regen)water

De AGF-sectoren gebruiken zoveel mogelijk opgevangen en opgeslagen regenwater. De opvang van regenwater gebeurt vooral via de daken van loodsen en serres.

Voor groenten en fruit wordt regenwater al standaard gebruikt in de koel- en conditioneringsprocessen. Voor de sorteerprocessen wordt echter leidingwater gebruik omwille van voedselveiligheid. Hier wordt uiteraard zuinig mee omgesprongen. Dat water wordt opnieuw in omloop gebracht waarbij de waterkwaliteit streng bewaakt wordt. Of het wordt herbestemd voor het irrigeren van boomgaarden en percelen.

In de aardappelsector installeren verpakkers hun eigen waterzuiveringsinstallatie, zodat ze het water kunnen hergebruiken voor de eerste wasbeurt van de aardappelen.

Wist je dat…

  • … op 85% van de tuinbouwbedrijven al hemelwater wordt opgevangen? De totale capaciteit bedraagt ruim 10 miljoen m³ - bijna 4.100 Olympische zwembaden. 
  • … ruim 30% van de groente- en fruitproducenten de waterbehoefte van de teelten vaststelt via vochtmetingen met een bodemsensor of tensiometer?
  • … 40 % van de bedrijven met beschermde teelten – dus niet in openlucht – een recirculatie- en ontsmettingssysteem voor water heeft? 
  • … op 25% van die bedrijven er een gesloten systeem is voor het hergebruik van was- en spoelwater?
  • … aardappelen veel minder water nodig hebben dan andere basisgewassen zoals rijst en quinoa?

Helden van onze velden

Bart van De Aardappelhoeve

Bart Nemegheer is zaakvoerder van De Aardappelhoeve in Tielt, die aardappelen teelt, bewaart, wast en verpakt. Ook hij is zich bewust van het duurzaam omspringen met water:

“We proberen opgevangen regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken. Na de eerste wasbeurt van de aardappelen, filtert onze eigen waterzuiveringsinstallatie het zand uit het water, zodat het opnieuw kan ingezet worden. Voor de laatste spoeling is leidingwater nodig omwille van voedselveiligheid, maar daar hopen we verandering in te brengen: we gaan investeren in UV- en ozontechnologie die regenwater bacterievrij en drinkbaar kan maken. Als we met dat water de laatste wasbeurt kunnen doen, zullen we volledig zelfvoorzienend zijn qua watergebruik.”

De Aardappelhoeve

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen