Vissers op de boot

Vissen in (on)bekend water: de impact van Brexit op de Vlaamse vissector

De visserij was tot op het laatste moment in de Brexit-onderhandelingen een van de belangrijkste discussiepunten. Uiteindelijk werd er een overeenkomst gesloten. Wat zijn de gevolgen voor de Vlaamse visserijsector en het aanbod aan vissoorten? Hoe kan je als consument onze Vlaamse vissers ondersteunen? Je leest het hier.

2.500 werknemers getroffen

Brexit heeft een grote invloed op onze Vlaamse vissers. Ze halen immers ongeveer de helft van hun totale vangst uit Britse wateren. Het gaat vooral om tong, rog, zeeduivel en pladijs. Door de nieuwe quota zal er een vermindering van vangsten zijn.

Hoeveel mensen zijn getroffen in de visserijsector? Onze vissersvloot telt momenteel 65 vaartuigen en de rechtstreekse en onrechtstreekse werkgelegenheid in de Vlaamse visserijsector is goed voor zo’n 2.500 werknemers.

Visser op zee

Wat is het gevolg voor de visser vandaag?

De gevolgen van de Brexit laten zich vandaag al voelen op gebied van transport. De Belgische vissers die actief zijn in Britse wateren kunnen niet altijd terug varen naar de Belgische havens, dat zou te veel tijd en brandstof kosten.

Ze landen hun vangst daarom liever aan in Britse havens, vanwaar de vis op vrachtwagentransport naar België wordt gezet. Het Verenigd Koninkrijk zal vanaf nu ook bepaalde havens aanwijzen waar vis gelost mag worden. Daarnaast worden er ook extra regels opgemaakt om toestemming te krijgen deze havens te betreden. Deze nieuwe formaliteiten zijn vaak zeer complex en tijdrovend. Vissers kiezen daarom uit noodzaak momenteel voor Franse en Ierse havens. Maar ook dit schept logistieke moeilijkheden en het valt duurder uit.

De Europese visserijministers beslisten in maart om opnieuw noodmaatregelen tot eind juli te nemen. Voor onze vissers betekent dat dat ze in de eerste 7 maanden van 2021 bijna 60% van de vangstmogelijkheden van 2021, gebaseerd op het wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) mogen vangen.

En er zijn nog obstakels

In het akkoord werd beslist dat een deel van de waarde van de vis die Europese vissersboten vandaag opvissen in Britse wateren, moet worden teruggegeven aan de Britten. Deze inlevering begint vanaf dit jaar, maar de vangsten zullen dus elk jaar gradueel verminderen. Tegen 2026 zal 25% van de waarde moeten worden teruggeven. Vanaf 2026 zal de EU elk jaar met de Britten onderhandelen over de visquota. Hierdoor zal er minder zekerheid en minder aanbod zijn. Voor bepaalde vissen, zoals tong, kan dit tekort deels opgevangen worden door te vissen in Franse wateren.

Onze eigen kuststreek biedt voor de Belgische vissers helaas geen alternatief. Ons land heeft een piepkleine kustlijn van slechts 67 kilometer en de Belgische wateren worden door de locatie van het Verenigd Koninkrijk tot een bescheiden oppervlakte van 2.017 vierkante kilometer beperkt. Door windmolenparken, bekabeling, beschermde gebieden, militaire domeinen en het drukke vrachtverkeer blijft er weinig plaats over waar men voor de eigen kust de netten kan uitgooien. Bovendien mogen ook de Nederlandse vissers door het Beneluxverdrag binnen de drie zeemijl vanaf de Belgische kust vissen. 

Vissers aan het werk

Wat is het gevolg voor de markt?

De visserij is een markt van vraag en aanbod. Een dalend aanbod, bijvoorbeeld door beperkingen in Britse wateren, kan de prijzen doen stijgen.

De Vlaamse visserijsector ziet hiervoor meerdere oplossingen. Nog meer alternatieve visgronden zoeken in de meer noorderlijk gelegen gebieden, in bijvoorbeeld Deense of Noorse wateren, is een mogelijkheid. Naar de toekomst toe zal het nog belangrijker worden dat we leren eten wat de visser vangt en niet enkel laten vissen op wat we willen eten. Daarnaast is het ook nog even wachten op de initiatieven vanuit de EU om voor een gelijk speelveld te zorgen voor al de lidstaten binnen de EU.

Wat kan jij doen?

Ondersteun onze lokale economie. Probeer verschillende soorten vis gevangen door onze vissers zoals rode poon, hondshaai of rog. Dat kan op restaurant, via afhaaldiensten of door zelf aan het fornuis te gaan staan. Onze receptenzoeker biedt uitgebreid inspiratie voor heel veel vissoorten.

Heb je nog vragen? Laat het dan zeker weten via onze Facebook-pagina, op Twitter of Instagram met #lekkervanbijons! Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en volg ons ook op Pinterest, YouTube of schrijf je in op onze nieuwsbrief!