Helden van onze velden

Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De akkerbouw-, groente- en fruitsectoren leveren heel wat inspanningen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Ook op vlak van energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Hernieuwbare energie

Vandaag nemen de meeste telers al energiebesparende maatregelen. Zo investeren ze in hernieuwbare energie via zonnepanelen of warmtekrachtkoppelingsystemen (WKK). WKK’s zetten brandstof om in warmte voor de serre, en in elektriciteit. Die elektriciteit wordt gebruikt op het bedrijf en/of afgezet op het openbare net.

In serres gebruiken telers bovendien vaker ledverlichting, wat zorgt voor een efficiënter energiegebruik. Schermdoeken aan de zij- en bovenkanten van de serre zorgen ook voor energiebesparing: licht en warmte blijven zo binnen de kas. 

Slimme opslag

Aardappelen, appelen en peren worden maar in één seizoen geoogst. Daarna worden ze bewaard in koelkasten om de kwaliteit langer te garanderen. De sector gebruikt hiervoor milieuvriendelijk koelmiddel en optimaliseert de isolatie- en opslagruimte. 

Bovendien wordt de restwarmte van de koelcompressoren gebruikt om aardappelen op te warmen voor ze verpakt worden. Dat voorkomt blauwe plekken. 

Zonnepanelen op stal

Duurzaam transport

De impact van het aardappel-, groente- en fruittransport wordt zo veel mogelijk beperkt.
Dankzij vouwkratten kunnen meer kratten vervoerd worden per palet, of het transport gebeurt elektrisch.

Wist je dat…

  • … 61% van de tuinbouwers al elektrische werktuigen of transportmiddelen gebruikt?
  • … bijna 65% van de tuinbouwbedrijven maatregelen neemt voor duurzamer transport? Dat kan gaan van het optimaliseren van ritten en retourvrachten, het opzetten van gezamenlijke transporten tot het gebruik van minder milieuvervuilende vervoersmiddelen.
  • … de transportmiddelen moeten voldoen aan de Europese EURO VI-norm? Bij de producenten gebruikt 44% al voertuigen – tractoren, bestelwagens, vrachtwagens – die aan de EURO VI-norm voldoen.

Helden van onze velden

Franky, CEO van Tomeco

Tomeco, een unieke samenwerking tussen verschillende Belgische tomatentelers, wil op een duurzame manier groenten telen met respect voor traditie, in een moderne en ecologische omgeving. Energie is een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering:

“Warmtekrachtkoppeling wordt ingezet als belangrijkste energiebron. Die technologie laat ons toe om op de meest energie-efficiënte manier de warmte- en CO2-behoefte voor de groei van onze planten in te vullen. Tomeco zet op de verschillende productielocaties bovendien in op nieuwe technieken om de energie-input te optimaliseren. Denk aan energiedeling, LED-groeilichten, drijvende zonnepanelen, biomassaverbranding en diepe geothermie. Tomeco volgde een traject rond klimaatneutrale glastuinbouw en dat zetten we op deze manier al voor een deel om in de praktijk.”

Tomeco

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen