Hoe wordt de controle op de voedselveiligheid georganiseerd?

Als kritische consument wil je weten wat je eet. Genieten van een stukje vlees begint met de zekerheid dat de kwaliteit van wat op je bord ligt, gewaarborgd is. Dat kan alleen door een integrale ketenbewaking en kwaliteitszorg, van dierenvoeder tot eindproduct. De overheid speelt hierbij een belangrijke regulerende en controlerende rol. Ook de verschillende schakels in de Belgische vleessector ondernemen diverse initiatieven om extra garanties te bieden. 

Strikte controles staan garant voor veilig vlees

In ons land wordt de controle op de voedselveiligheid georganiseerd door het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het FAVV overkoepelt alle structuren die waken over de voedselveiligheid. Dit zorgt er voor dat het permanent overleg en de informatie-uitwisseling tussen de diverse schakels bevorderd wordt. 

Elke operator binnen de voedingssector moet zichzelf controleren en een autocontrolesysteem hebben. Het FAVV heeft als taak deze autocontrolesystemen te controleren. Voor de verschillende schakels in de keten werden zogenaamde sectorgidsen uitgewerkt. Het FAVV evalueert ze op strenge criteria voor voedselveiligheid en kan ze valideren. Operatoren, controle-instellingen en laboratoria hebben een meldingsplicht aan het FAVV. 

Het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 definieerde heel gedetailleerd de voorwaarden voor autocontrolesystemen, traceerbaarheid en meldingsplicht in België. De Belgische wet trad hiermee een jaar eerder in voege dan de General Food Law, de basiswetgeving waarop het Europese beleid rond voedselveiligheid is gebaseerd. Als het over de voedselveiligheid gaat, speelt ons land dus een voortrekkersrol. In België gelden de meest strikte normen qua voedselveiligheid. 

De kwaliteitslabels Belbeef (rundvlees), BCV (kalfsvlees), Certus (varkensvlees) en Belplume (kippenvlees) gaan verder dan de wettelijke normen.

Traceerbaar van bij de veevoederproducent tot op het winkelpunt

Naast controle is ook traceerbaarheid een belangrijk gegeven binnen de Belgische voedingssector. Vooraleer een stukje vlees op je bord belandt, heeft het een hele weg afgelegd. Van bij de voederproducent tot in de winkel: elke stap is perfect na te trekken. Zo kan steeds worden nagegaan waar en wanneer het dier gekweekt, vervoerd, geslacht en verder verwerkt werd. We weten precies wat het dier heeft gegeten en welke medicatie het eventueel heeft gekregen.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen