Pastorale voor kwekers en slagers

Pastorale: wie, wat en hoe?

Pastorale staat voor lamsvlees van bij ons en van de beste kwaliteit. Het is ook de naam voor het samenwerkingsverband tussen producenten, slachterijen en verkooppunten.

Het Pastorale-samenwerkingsverband werkt met bijdragen die het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) per koninklijk besluit int per geslacht lam. Een deel van die bijdrage wordt doorgerekend naar de leverancier van het lam, een deel naar de afnemer van het vlees. Het is de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) die jaarlijks een voorstel tot besteding van dit bedrag indient bij VLAM en de uitvoering ervan coördineert.

In de loop van de jaren organiseerde VSH diverse smaakpanels. Iedere keer opnieuw scoorde het Pastorale-lamsvlees bijzonder goed. Het staat vast dat in Vlaanderen bijzonder lekker lamsvlees wordt gekweekt.

De grote uitdaging is om het Pastorale-lamsvlees tot bij de consument te brengen die voor die uitstekende kwaliteit wenst te betalen.

Het jaarlijkse receptenboekje inspireert en toont de veelzijdigheid van dit product. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de manier waarop lamsvlees bereid wordt. Lamsvlees in een stoofpotje, gebakken of op de barbecue, deze jaarlijkse uitgave gidst de consument om het beste te halen uit dit hoogstaande kwaliteitsproduct.

Het Pastorale-lamsvlees wordt gepromoot naar het brede publiek via promotiemateriaal dat de deelnemende slagers of schapenhouders  verspreiden.

Naast de verkooppunten bij schapenhouders en slagers worden andere korte keten-distributiekanalen onderzocht. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het zo minimaal houden van de tussenschakels tussen consument en producent. 

Deelnemen aan het Pastorale-netwerk?

Kwekers die willen meestappen in het Pastorale-verhaal moeten voldoen aan de criteria uit de afsprakennota die de VSH hiervoor ontwikkelde. 

Wens je meer informatie over onze werking of wens je deel uit te maken van het Pastorale-netwerk, contacteer ons via pastoralelamsvlees@gmail.com.