Vissen van bij ons uit de onze Noordzee. Zeetong, rog en heek liggen op ijs op tafel.

Hoe herken je duurzaam gevangen vis? Doe de check

Duurzaamheid

Wil je duurzaam gevangen vis kopen, maar weet je niet waarop je kunt letten? Er bestaan verschillende initiatieven en richtlijnen om een bewuste keuze te maken. Wij geven enkele tips.

1. Kies voor duurzaam gevangen seizoensvis van bij ons

Wist je dat ook vissen seizoenen kennen? In onze seizoenskalender ontdek je welke vissoorten op welk moment van het jaar het beste beschikbaar zijn. Door de kalender te raadplegen alvorens je vis koopt, kun je een bewuste keuze maken die zowel goed is voor het milieu als voor jezelf. Zo kun je bijvoorbeeld voor een vis kiezen die niet in de paaitijd zit: dan planten vissen zich voort en blijven de visbestanden op niveau. Het aanbod aan seizoensgebonden vis is vaak groter én de prijs voordelig.

Onze visserijsector zet bovendien al jaren koers naar een duurzame en verantwoorde visserij. Vis van bij ons heeft dan ook een beperktere ecologische impact: de vangstgebieden van Belgische vissers liggen over het algemeen niet zo ver van België en er is minder transport nodig.

Tot slot zijn onze vissers gebonden aan strenge regels en quota om de impact op de zeebodem en het milieu tot een minimum te beperken.

2. Let op labels zoals ‘Visserij Verduurzaamt’

Eén van de gemakkelijkste manieren om duurzaam gevangen vis te herkennen, is door te kijken naar labels. Het ‘Visserij Verduurzaamt’-label is een uitstekend voorbeeld hiervan. Dat label erkent de inspanningen van de Belgische visserijsector op vlak van duurzaamheid.

Vind je het label in de winkel? Dan ben je zeker dat de vis een minimale duurzaamheidsscore behaalde en dat de visser eraan werkt om het nóg beter te doen. Het aandeel ‘Visserij Verduurzaamt’-vis dat onze Belgische vissers aanbiedt op de veiling, is bovendien hoog. Vraag ernaar in je speciaalzaak.

Wat houdt het label precies in? Aan de grondslag van ‘Visserij Verduurzaamt’ ligt een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool. Die meet de verduurzaming van de visserijactiviteiten op verschillende domeinen, zoals de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, de veiligheid aan boord en dierenwelzijn. Op basis van die resultaten krijgt elke partij vis die op de Belgische veiling aankomt een duurzaamheidsscore. Ligt de score boven een bepaalde grens? Dan krijgt die vis de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning, die op de veilklok verschijnt. Zo kunnen viskopers zien wat de vissers ondernemen op vlak van duurzaamheid.

Logo Visserij verduurzaamt

3. Kies voor bijvangst

Door vaker bijvangst - vissen die gevangen worden tijdens het vissen op een andere soort - te kopen, draag je bij aan een duurzamer menu. Ten eerste help je verspilling vermijden: bijvangst wordt zo minder vaak overboord gegooid. Ten tweede verklein je de ecologische impact: in plaats van grotere, langzaam groeiende vissoorten te consumeren, help je om de mariene ecosystemen in balans te houden. Bijvangst zijn vaak minder bekende vissoorten die zich snel voortplanten en een kleinere ecologische voetafdruk hebben. En ten derde stimuleer je zo duurzame visserijpraktijken: door bijvangst te kopen, ondersteun je vissers die zich inspannen om hun impact op het milieu te verminderen en te verduurzamen.

Voorbeelden van bijvangst zijn schartong, schelvis, steenbolk, grauwe poon en wijting.

Gebakken wijting ligt bovenop het witloof en spinazie te blinken. Een heerlijk stukje vis waar je onmiddelijk aan wil beginnen. De mosterdsaus is geserveerd in een sauspotje apart.

4. Vraag om informatie bij je visleverancier

Het is altijd een goed idee om informatie te vragen aan je visleverancier. Vraag waar de vis vandaan komt, hoe deze is gevangen of gekweekt en of er keurmerken of certificeringen zijn die de duurzaamheid ervan bevestigen. Een betrouwbare visleverancier zal graag transparantie bieden over de herkomst en productiemethoden van hun vis.

5. Andere keurmerken en certificeringen

Zowel de MSC (Marine Stewardship Council) als de ASC (Aquaculture Stewardship Council) zijn organisaties die certificeringen verstrekken voor duurzame visserij- en aquacultuurpraktijken. Visproducten met de MSC-certificering zijn afkomstig van visserijen die voldoen aan criteria, zoals het goed beheer van visbestanden om overbevissing te voorkomen, minimalisatie van bijvangst en het behoud van het mariene ecosysteem. De ASC-certificering is dan weer gericht op duurzame aquacultuurpraktijken. Kwekerijen met een ASC-keurmerk beperken de negatieve invloed op natuur en milieu, en hebben oog voor de sociale omstandigheden voor de werknemers.

WWF (Wereld Natuur Fonds) ontwikkelde een handige tool die helpt bij het kiezen voor duurzaam gevangen vis. Bij elke vissoort geeft de Viswijzer informatie over de duurzaamheid van verschillende vissoorten en de manier waarop ze zijn gevangen. De Viswijzer verdeelt de vissoorten in verschillende categorieën: groen staat voor een duurzame keuze, oranje voor vissoorten waarbij voorzichtigheid is geboden en rood voor soorten die niet duurzaam worden gevangen of waarvan het visbestand in gevaar is.

Door deze tips toe te passen, draag je zelf ook bij aan een duurzamere visvangst en het behoud van onze visbestanden. Wees altijd bewust van waar je vis vandaan komt, kies indien mogelijk voor vis met het ‘Visserij Verduurzaamt’-label en onthoud vooral: vis van bij ons, da’s goed gevangen.

Heb je nog vragen over duurzaam gevangen vis?

Laat het weten via FacebookInstagram of X.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en zet onze Pinterest- of YouTube-account bij je favorieten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Campagne medegefinancierd door OVIS

Dit artikel maakt deel uit van ‘Vis van bij ons’, een campagne die medegefinancierd wordt door het Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie (OVIS). Binnen deze campagne wordt onder meer gecommuniceerd over vis van het seizoen, minder gewaardeerde vissoorten en verduurzaming van de Vlaamse vissector. Lees hier meer over de acties die via deze financiering tot stand komen.

Logo OVIS