Kaas aansnijden

Hoe Brugge Kaas de eerste CO2-neutrale kaas in België werd

Duurzaamheid

Wie regelmatig Brugge Kaas koopt, zag wellicht al het label ‘CO2-neutraal’ op de verpakking. Wat betekent dat nu precies? En hoe slaagde men erin om die CO2-neutraliteit te bereiken? We vroegen het aan Milcobel, het coöperatieve zuivelbedrijf achter Brugge Kaas.

Meten is weten

Het houden van melkkoeien, het produceren van veevoeder, het transporteren van grondstoffen, het verwerken van melk tot kaas en de kaas verpakken: in elke fase van kaasproductie komen er broeikasgassen vrij. CO2 en methaan zijn naast lachgas en waterdamp de belangrijkste broeikasgassen.

Brugge Kaas is het grootste Belgische merk binnen de halfharde en harde kazen. Milcobel wil dan ook een voortrekkersrol spelen op het vlak van verduurzaming van de productie. De reductie van broeikasgassen - waaronder CO2 - is een van de pijlers waarop men al langer werkte, maar de voorbije jaren nog verdere stappen zette.

Een ‘CO2-neutraal’-label op de verpakking plaatsen vereist een correcte en transparante aanpak. Daarom werkte Milcobel samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau CO2Logic. Zij brachten voor Brugge Kaas de volledige uitstoot van broeikasgassen in kaart. Elk aspect werd meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het methaangas dat de koeien uitstoten, de activiteiten op en rond het melkveebedrijf, het transport van de melk naar de kaasmakerij, de kaasproductie zelf en de verpakking. Door alle emissies samen te tellen, verkreeg men de CO2-voetafdruk van 1 kg Brugge kaas. Milcobel ging aan de slag met alle bevindingen om de CO2-uitstoot van de kaasproductie, van koe tot kaas, te verlagen.

Brugge Oud in verpakking

Inspanningen op diverse vlakken

De melkveehouders nemen actief deel aan het verduurzamingsproces. Zij zetten onder meer in op groene energie en het zuinig omspringen met grondstoffen, water en energie. Hiernaast worden de dierenvoederrantsoenen steeds verder geoptimaliseerd en wordt er beroep gedaan op nevenstromen uit de voedingsindustrie. Alle melk voor Brugge Kaas komt van de Belgische coöperatie Milcobel wat betekent dat de melk weinig kilometers aflegt van boer tot kaasmakerij.

Koeien in de stal van De Laerhoeve

In de eigen kaasmakerij zorgde Brugge Kaas ervoor dat er 23% minder energie nodig is om 1 kg kaas te produceren. Tegen 2035 worden nog zuinigere processen ingezet, zodat het totale energieverbruik per kilo kaas met 35% zal dalen. Ook het watergebruik van de kaasmakerij werd verlaagd door circulaire toepassingen. Ongeveer de helft van het nodige water wordt gewonnen uit de melkverwerking en nadien gezuiverd en opgewaardeerd tot drinkwaterkwaliteit. Dat water wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het reinigen van apparatuur.

Ook de verpakkingen werden kritisch onder de loep genomen. De voorbije drie jaren slaagde Brugge Kaas erin om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal met bijna een vierde te reduceren. Intussen zijn alle kaasverpakkingen 100% recycleerbaar. Ook bij intern transport en bij de distributie naar de winkelpunten wordt zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt.

CO2-compensaties in binnen- en buitenland

Kaas maken zonder enige CO2-uitstoot is momenteel nog niet mogelijk. Daarom compenseert Brugge Kaas de resterende uitstoot. Men steunt daarvoor in samenwerking met CO2Logic gecertificeerde hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden en groeiende economieën met CO2-rechten (CO2-compensaties). In België wordt samengewerkt met het platform Claire. Dit platform koppelt bedrijven die hun uitstoot willen compenseren met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem.

Dankzij de combinatie van CO2-compensatie en -reductie mag Brugge Kaas zich CO2-neutraal noemen.

Vind hier meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van Brugge Kaas.

Kaas aansnijden

Wat is jouw favoriete Brugge kaas?

Laat het ons weten via Facebook, Twitter of Instagram en post een foto of video van jouw favoriete kaasmoment met #lekkervanbijons.

Wil je op de hoogte blijven van de allerlaatste nieuwtjes, zet dan onze Pinterest- of YouTube-account bij je favorieten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.