Helden van onze velden

Plastic, karton of bulk? Duurzaam verpakken is een genuanceerd verhaal

Duurzaamheid

Waarom vind je geen frambozen in bulk? Hoe kan een plastic verpakking duurzamer zijn voor het milieu? En welke verpakking is nu de meest duurzame? Het antwoord daarop is alvast genuanceerder dan velen denken, en het buikgevoel durft te bedriegen. 

Langere houdbaarheid en betere bescherming

Geen verpakking wordt door sommigen gezien als de meest duurzame verpakking, maar is dat wel zo? Bepaalde producten zoals frambozen zijn te fragiel om in bulk te verkopen, dat zou tot te veel verspilling leiden. Een ander belangrijk argument om bepaalde groenten en fruit te verpakken is dan ook de langere houdbaarheid en de betere bescherming. Sommige producten kan je veel langer bewaren als ze verpakt zijn. Witloof bijvoorbeeld blijft veel langer vers en mooi wit als ze verpakt is. Een onverpakte broccoli verliest zijn roosjes al na één dag, waarna de consument ze niet meer wil. Deze onverkoopbare overschotten zijn niet alleen een verliespost voor de supermarkt, maar ook voor het milieu. Voedselverspilling is een verdoken milieubelasting en -kost die nog vaak onder de radar blijft.

Correct recycleren

Voedselverspilling van aardappelen, groenten en fruit is meer belastend voor het milieu dan de productie van bepaalde verpakkingen die de houdbaarheid verlengen. Waardoor het in vele gevallen dus beter is voor het milieu om deze producten tegen onze intuïtie in toch te verpakken. Hoe langer producten houdbaar blijven en hoe beter ze beschermd worden tegen beschadigingen, hoe minder voeding er weggegooid wordt

Minstens even belangrijk als het type verpakking, is dat de consument deze correct recycleert en niet bij het restafval gooit - laat staan op de grond. Belgïe beschikt namelijk over een heel goed inzamel- en recyclagesysteem voor zowel plastic als papier en karton, waardoor heel wat verpakkingen een tweede leven krijgen en de cirkel rond is.

Maar als alle factoren van verschillende soorten verpakkingen in rekening gebracht worden, van productie en transport tot wanneer ze als afval verwerkt worden, is een dun plastic zakje beter  dan een papieren zak. De productie van papier en karton vergt veel water en energie. Omdat er doorgaans een kleinere hoeveelheid plastic nodig is om een product te verpakken, is er minder materiaal nodig, wat door het lagere gewicht ook tot minder uitstoot leidt tijdens het transport.

Duurzaam verpakken AGF

Forse duurzaamheidsinspanningen AGF-sector: nu én in de toekomst

De AGF-sector in België doet alvast heel wat inspanningen om de verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken, en kijkt daarbij ook naar de toekomst. Voor de verpakkingen worden nu al zoveel mogelijk gerecycleerde, hernieuwbare en natuurlijke materialen gebruikt, of het nu papier of plastic is. De sector is voortdurend op zoek naar nog duurzamere verpakkingsalternatieven, zoals bio-composteerbare stickers, volledig circulaire aardbeipunnets of composteerbare hoezen in plaats van traditionele plastic folies. Het mantra is: reduce, reuse and recycle. Of: koop bewust, vermijd voedselverspilling en recycleer je verpakkingen!

Meer weten over de 'Helden van onze velden'?

Ontdek wie ze zijn en wat ze doen