Hoe kan men achterhalen waar je stukje vlees vandaan komt?

Als men weet waar voeders, dieren, vleesproducten, enz. vandaan komen en naartoe gaan kan men bij een probleem sneller de oorzaak opsporen en de gevolgen indijken. Traceerbaarheid moet zich over alle schakels van de voedselketen uitstrekken. Een stukje vlees kan getraceerd worden van bij de kweker tot in de winkel.

Elk dier identificeerbaar dankzij Sanitel

Ieder levend dier in België krijgt een uniek identificatienummer. Sanitel is het systeem dat elk levend dier (varkens, runderen, schapen, geiten, herten en pluimvee) in België op een geïnformatiseerde manier identificeert en registreert. Elk kalf krijgt een uniek identificatienummer. Varkens hebben ook een individueel merk (via het oormerk en, wanneer ze naar het slachthuis gaan, via het klopnummer of het slachtoormerk. Pluimvee krijgt een identificatienummer per groep (één of meerdere stallen). Het identificatienummer laat toe dat de bewegingen van het dier van en naar andere boerderijen, tot en met de reis naar het slachthuis geregistreerd wordt. Sanitel is dan ook een belangrijk wapen bij de bestrijding van dierziekten en dus in de algemene kwaliteitsbewaking. 

Beltrace: traceerbaarheid tot in de winkel

Beltrace is het systeem dat de traceerbaarheid van Sanitel uitbreidt tot in de winkel. Sinds 1999 vind je het Sanitel-nummer ook op het etiket van voorverpakt vlees of op het infokaartje in de koeltoog bij vers vlees. Daarnaast geeft dit etiket ook informatie over het land van slachten en versnijden van het rund, de erkenningsnummers van het slachthuis en de uitsnijderij, de benaming van het stuk vlees, de slachtdatum en de uiterste verbruiksdatum. Dankzij Beltrace kan men steeds achterhalen waar het vlees dat je gekocht hebt, vandaan komt.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen