Buitengoed Oostende vzw

Buitengoed Oostende vzw

Producent

Buitengoed Oostende vzw

Buitengoed Oostende is een vzw waarin duurzame landbouw en natuurbeheer hand in hand gaan. In het landschappelijk kader van het landbouwpark De Tuinen Van Stene ligt de Biopluktuin, een zelfoogsttuin waarin gewerkt wordt volgens de CSA-principes. CSA staat voor ‘Cummunity Supported Agriculture’ en betekent letterlijk ‘landbouw gedragen door de gemeenschap’. Hier worden jaarrond biologische groenten geteeld die beschikbaar zijn voor de leden en ze worden ook aangeboden in de hoevewinkel. Naast de Biopluktuin en de hoevewinkel, baat Buitengoed Oostende ook een kinderboerderij uit staat het in voor het beheer van het stadsrandbos van Oostende, dat inmiddels al zo’n 100 ha groot is. Op de natuurlijke graslanden grazen schapen en koeien waarvan je het vlees occasioneel ook kan aankopen in de winkel. 

 

Copyright foto: Nick Decombel