De Biopluktuin

Kop

Groenteabonnement in Oostende

De Biopluktuin

Het is een gezond, duurzaam en eerlijk systeem met groenten gekweekt volgens het biologisch principe. De keten is heel kort, verser kan niet, de groenten komen rechtstreeks van het veld. Je behoudt het maximum aan smaak en vitaminen. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit, je leeft en eet volgens de seizoenen en je leert enkele vergeten groenten kennen en nieuwe smaken ontdekken. En als je wil, kan je de boer af en toe een handje komen helpen. Heerlijk!

Bioproducten

Confituur
Alcoholische dranken
Fruitsappen
Fruit
Groenten
Honing
Mandje

Over

Wie zijn ze?

Buitengoed Oostende is een vzw die duurzame landbouw en natuurbeheer combineert. In het landschappelijk kader van het landbouwpark De Tuinen Van Stene ligt de Biopluktuin, een zelfoogsttuin waarin gewerkt wordt volgens de CSA-principes. CSA staat voor ‘Cummunity Supported Agriculture’ en betekent letterlijk ‘landbouw gedragen door de gemeenschap’.  De Biopluktuin levert jaarrond biologische groenten aan de leden en ze worden ook aangeboden in de hoevewinkel. Naast de Biopluktuin en de hoevewinkel is er nog een kinderboerderij en een bos van ongeveer 100 ha. Op de natuurlijke graslanden grazen schapen en koeien waarvan je het vlees occasioneel ook kan aankopen in de winkel. 

Welke producten kan je hier vinden?

Je wordt lid met je gezin van De Biopluktuin, je betaalt een jaarlijkse bijdrage en de groenten worden voor jou door de boeren en helpers geteeld. Wekelijks krijg je een email met nieuws over het reilen en zeilen in De Biopluktuin en een overzicht van het aanbod groenten. Aan de hand van de kleurcodes herken je op het veld wat je mag oogsten en wat nog niet klaar is.    Naast een uitgebreid gamma van seizoensgroenten en een beperkt aanbod van kruiden en kleinfruit, heb je als oogstaandeelhouder ook recht op een oogstaandeel voor bewaargroenten zoals aardappelen en pompoenen die na oogst onder de leden verdeeld worden. 

 

Overige informatie

Omdat de zware polderklei sommige teelten niet toelaat, wordt ook samengewerkt met kleinschalige bioboeren in de buurt. De Koolmees, een gemengd kleinschalig biologisch landbouwbedrijf met groenten, fruit en veeteelt (geiten en varkens) in Ichtegem is een voorbeeld.  Ook Duinhelm vzw, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking, is partner voor de verwerking van hun fruitoverschotten tot confituren en voor de productie van verse advocaat van de eitjes. Zij houden de hoevewinkel tevens open op woensdagnamiddag. Op vrijdagnamiddag staan de eigen vrijwilligers voor je paraat in de winkel.