Melk uitschenken

Melk van bij ons: pure kwaliteit én voedselveilig

Van bij productie en verwerking tot bij de consument zijn melk en het hele assortiment aan zuivelproducten van bij ons gekend om hun hoge kwaliteitstandaarden. Dit wordt gegarandeerd door de strenge lastenboeken doorheen het hele productie- en transportproces. Externe controles verzekeren dat de lastenboeken ook effectief nageleefd worden.

Melk van bij ons: onder toezicht van IKM

Melk van eigen bodem voldoet aan de kwaliteitseisen van IKM. IKM staat voor Integrale Kwaliteitszorg Melk. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van de melk in elke fase, van productie tot transport, gewaarborgd wordt.

De rauwe melk wordt onmiddellijk bij levering aan de fabriek gecontroleerd op verschillende kwaliteitsparameters. Daarenboven wordt elke melkveeboerderij onderworpen aan een audit volgens de kwaliteitseisen van IKM. Niet alleen hygiëne en veiligheid komen in deze audit aan bod, maar ook dierenwelzijn en milieu.

Zuivel van bij ons: gecontroleerd door het FAVV

Elk productiebedrijf in België moet een autocontrolesysteem hebben dat gevalideerd is door het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Onafhankelijke inspecteurs controleren die kwaliteitssystemen in de individuele productiebedrijven. Daarbovenop organiseert het FAVV ook bijkomende testen.

De combinatie van onafhankelijke en officiële controles biedt ons dus de garantie voor kwalitatieve en voedselveilige melk en zuivelproducten van bij ons.