Vissen van bij ons uit de onze Noordzee. Zeetong, rog en heek liggen op ijs op tafel.

Financiële steun visserij

Om de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en verduurzamen, beschikt de Vlaamse overheid over een Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur, kortweg ‘EFMZVA’. Dit fonds verleent steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector op basis van het nationaal (operationeel) programma. Projecten komen in aanmerking voor steun als ze voldoen aan de steunvoorwaarden en worden geselecteerd aan de hand van selectiecriteria.

EU-medegefinancierd door de Europese Unie

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft als doel de verkoop van Belgisch duurzaam gevangen of gekweekte en aangevoerde vis te bevorderen en de toegevoegde waarde van heel de keten te verhogen. Daarnaast streeft VLAM er naar om het consumptiepatroon volgens de lokale aanvoer en de visseizoenen te diversifiëren waarbij er naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod wordt gezocht. Vanuit die missie ontvangt VLAM extra financiële middelen van Vlaanderen en Europa om haar jaarprogramma te ontwikkelen.

De promotiemiddelen van VLAM worden jaarlijks extra aangedikt met steun uit het EFMZVA fonds ter waarde van 240.000 EUR. Met deze middelen worden de volgende acties gerealiseerd:

  1. Een consumentencampagne onder de noemen ‘vis van bij ons’ waarbij de Vlaamse consument wordt geholpen om te kiezen voor meer en andere soorten vis, gevangen door onze vissers, zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheidsgedachte. Om deze doelstelling op lange termijn te bereiken worden er elk seizoen drie verschillende vissen van bij ons in de kijker gezet, zowel in het verkooppunt, in de media als op visevents.
  2. Educatieve projecten waarbij VLAM verder bouwt aan de samenwerking met de hotelscholen om leerlingen op een interactieve manier iets bij te leren over vis van bij ons met inbegrip van het bereiden ervan. Een concreet voorbeeld hiervan is de deelname aan de AEHT hotelscholen wedstrijd. VLAM sponsort deze internationale kookwedstrijd met een nationale voorronde waarop onder andere met vis van bij ons gewerkt moet worden en waarvoor opleidingssessies worden voorzien.
  3. Via events wordt de aandacht gevestigd op vis van bij ons. Jaarlijks zet VLAM een visserijproduct in de schijnwerpers. De voorstelling van de ‘Vis van het Jaar’ kan steeds rekenen op heel wat belangstelling van media en vakmensen. Daarnaast wordt er elk jaar op Horeca Expo Gent de horecawedstrijd ‘viskok van het jaar’ georganiseerd waarbij VLAM in samenwerking met gerenommeerde restaurateursverenigingen (o.a. NorthSeaChefs, Mastercooks, Jong Keukengeweld, etc…) op zoek gaan naar het beste gerecht met de vis van het jaar.
  4. Tot slot nemen Vlaamse visbedrijven deel aan de belangrijkste internationale visvakbeurs ter wereld. Op Seafood Expo Global organiseert VLAM een Vlaams paviljoen waar onze visbedrijven en verwerkers de mogelijkheid om in contact te komen met de internationale handel.