Koeien

Wat doet VLAM voor korteketenproducenten?

VLAM is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. We voeren promotie voor de producten en diensten van de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding. Maar wat doen we voor de korte keten? 

Koeien van 't Waterbos

De koeien van 't Waterbos

Wat doet VLAM voor korteketenproducenten?

We organiseren campagnes in Vlaanderen om de kennis over de verkoop in de korte keten te verhogen en het succes ervan te stimuleren.

Waarom doen we wat we doen?

Een klein deel van onze Vlaamse landbouwproducten wordt in de korte keten verkocht. Het gaat om allerlei soorten producten: groenten, fruit, aardappelen, vlees, zuivel, eieren, bloemen en zelfs vis. Deze producten worden onder andere op de markt, rechtstreeks op de boerderij, via een voedselteam of groenteabonnement verkocht. Meer recent zijn er ook verkooppunten zoals automaten, CSA-boerderijen en buurderijen bijgekomen. Door de verscheidenheid aan verkooppunten vinden steeds meer Vlamingen hun weg naar de korte keten maar er is nog heel wat groei mogelijk. VLAM zet de troeven van korte keten in de kijker en informeert over de verschillende soorten verkooppunten. Op de website rechtvanbijdeboer.be kan de consument zoeken naar een verkooppunt in de korte keten in zijn buurt.

Onze campagne in beeld

We zetten vooral in op online campagnes. Zo voeren we promotie via de website rechtvanbijdeboer.be, Facebook, Instagram en de digitale nieuwsbrief. Ook via het kookplatform Lekker van bij ons wordt de korte keten in de kijker gezet.

Feiten over de korte keten in Vlaanderen

  • 1500: Op de website rechtvanbijdeboer.be kan de consument tussen meer dan 1500 verkooppunten in Vlaanderen zoeken naar een verkooppunt in zijn buurt.
  • 1000: Meer dan 1000 producenten registreerden zich al gratis op de website www.rechtvanbijdeboer.be. 
  • Spreiding: Heel wat landbouwers verkopen hun producten niet via één vorm van korte keten, maar via verschillende vormen. Daarnaast kunnen ze hun producten ook nog via de veiling, de retail of de horeca afzetten. Zo spreiden ze het risico.

Bijdrage korteketenproducenten

De promotie voor korte ketenproducten wordt deels gefinancierd door de sector. Producenten die verkopen via de korte keten, kunnen een licentie aanvragen en betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage aan VLAM. Via een adviesorgaan bepalen ze mee hoe de promotie vorm krijgt.