De Levende Aarde

Kop

Hoevewinkel in Hertsberge

De Levende Aarde

Voor verse biogroenten moet je bij De Levende Aarde zijn!

Bioproducten

Groenten
Aardbeien

Over

Wie zijn ze?
De zaakvoerder van De Levende Aarde

Wie zijn ze?

De bioboerderij is gelegen in Hertsberge in een bosrijke omgeving. Rond de hoeve is er dan ook veel groen aanwezig. De Levende Aarde teelt een 40-tal soorten groenten op 6 hectare zandgrond. In de hoevewinkel en op de markten proberen ze zoveel mogelijk seizoensgroenten aan te bieden.

De boerderij is in 1984 geleidelijk overgestapt van een veeteeltbedrijf met varkens en runderen naar een gangbaar groentebedrijf. In 1991 hebben de runderen definitief het bedrijf verlaten. Een jaar later was het de beurt aan de varkens om op te hoepelen. Vanaf dan is er gekozen om op 6 ha groenten te telen en enkele minderwaardige percelen af te stoten. Eerst werden de groenten via een groothandel vermarkt, later werden ze via de veiling verkocht. De boerderijwinkel is opgestart in 1984, samen met de teelt van grondwitloof.

In 1999 heeft het bedrijf terug een ommezwaai gemaakt. Toen zijn ze na veel wikken en wegen omgeschakeld naar de biologische teelt. De motivatie om bio te telen was het toenemend gebruik van pesticiden in de landbouw en de negatieve gevolgen voor het milieu. Ze vonden dat het ook anders moest kunnen. 

In 2009 is het bedrijf overgenomen door de zoon van Eric en Leen Vandevannet. Samen met zijn ouders zet hij hun levenswerk verder. Sinds enkele jaren heeft het bedrijf zich meer gericht op de rechtstreekse verkoop. Het idee van de korte keten willen ze dan ook verder uitbouwen. Naast de boerderijwinkel, kun je ze ook op drie markten vinden. Twee ervan zijn boerenmarkten waar enkel eigen producten mogen verkocht worden.

Welke producten kan je hier vinden?
Vers witloof van De Levende Aarde

Welke producten kan je hier vinden?

Op de boerderij laat De Levende Aarde de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. Zo wordt de grond sinds enkel jaren niet meer geploegd. Het organisch materiaal blijft zo in de toplaag van grond, daar kan het bodemleven gretig gebruik van maken. Dit bodemleven zorgt ervoor dat ziektes weinig kans maken. De natuurlijke weerstand van de bodem wordt zo op peil gehouden. Het bodemleven zorgt ervoor dat de plant gevoed wordt, en belet dat nutriënten gaan doorspoelen naar het grondwater. De bodem en de plant hebben er dus alle belang bij dat de bodem zo weinig mogelijk wordt verstoord.

Het tot rust komen vindt men ook terug in de zorgboerderij. Er wordt samengewerkt met vzw De Groene Zorg. Hier kunnen personen die tijdelijk de drukke dagelijkse sleur niet aankunnen even terug herbronnen op de boerderij. Dit zijn zowel jongeren die even een time-out nodig hebben, als volwassenen die het moeilijk hebben in een normale werksituatie. Even werken op de boerderij blijkt hier een perfecte therapie te zijn.

Contact & openingsuren

maandag: Gesloten
dinsdag: Gesloten
woensdag: Gesloten
donderdag: 0:00-24:00
vrijdag: Gesloten
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten
Telefoonnummer +32 50 27 95 99 E-mail info@delevendeaarde.be Adres Breeweg 22
8020 Hertsberge
Contact map