Staveshof

Staveshof

Producent

Staveshof

Zaakvoerders Bart en Roselien zijn sinds jaren gebeten door de landbouwmicrobe!

Al van kleins af aan bracht Bart veel tijd door op het landbouwbedrijf van zijn grootvaders. De ene produceerde witloof, aardappelen, granen en vleesvee en de andere was actief in de land- en tuinbouw.

Ze hebben beide bio-ingenieur landbouwkunde gestudeerd. Roselien deed onderzoek naar het dierenwelzijn van onder meer melkgeiten en vleeskippen, Bart specialiseerde zich verder in de landbouweconomie. Beiden hebben hier dan ook succesvol hun doctoraat in behaald.

In 2015 is de stap gezet om naast hun dagdagelijkse job, ook te starten met het uitbouwen van een landbouwactiviteit. Vanuit eigen ervaringen in het onderzoek rond landbouweconomie en dierenwelzijn en dit aangevuld met hun persoonlijke interesses hebben ze dan een bedrijfsplan opgesteld waar ze 100% konden achterstaan en dat economisch ook haalbaar kon zijn.

Het is op de grond van een van Barts grootouders, Staves, dat ze hun landbouwbedrijf zijn gestart.