Ourobouros

Ourobouros

Producent

Ourobouros

Ourobouros werd opgericht in 2004 door Karel Houdmont, waar later zijn vrouw Sofie De Valck hem heeft vervoegd. Samen bouwden ze het bio-dynamische geïnspireerde tuinbouwbedrijf verder uit. Het werd al snel duidelijk dat Ourobouros meer is dan enkel een tuinbouwbedrijf dat teelt en handelt in groenten, pit- en kleinfruit. ‘Samen, met de plant, de levensprocessen een plaats geven’, dat is de missie van Ourobouros.

Voor Ourobouros gaat landbouw namelijk hand in hand met zorg. Zorg voor de plant, zorg voor de mens, zorg voor het dier en zorg voor de tijd.

Om dichter te komen bij hun missie, werd in 2015 de stap gezet naar een coöperatie. Het coöperatieve gedachtegoed is gebaseerd op gedeeld eigenaarschap, wat helemaal in de lijn ligt met hoe Ourobouros werkt. Een medewerker krijgt verantwoordelijkheid, maar deelt die ook. Je onderneemt samen, en je deelt de meerwaarde ook.

Vanaf april 2021 wordt deze coöperatieve visie opengesteld voor klanten/sympathisanten via het kopen van aandelen, zodat er ook met hen een wederkerigheid kan ontstaan.