Grondwitloof De Valck - De Roos

Grondwitloof De Valck - De Roos

Producent

Grondwitloof De Valck - De Roos

Wim De Valck en Elke De Roos zijn sinds 2005 actief in de groenteteelt en sinds 2009 maakt grondwitloof deel uit van hun teeltplan. Dat is geen toeval aangezien beiden uit een geslacht van grondwitlooftelers stammen. Wim en Elke willen de teeltwijze en hun passie voor hun stiel graag tonen aan hun klanten.