De Zonnekouter

De Zonnekouter

Producent

De Zonnekouter

In 2000 zochten An en Walter land en een boerderij om een biologisch bedrijf op uit te bouwen, en vonden in Machelen aan-de-Leie een oude vervallen boerderij met mogelijkheden en aanpalend een mooi stuk land: een 6-tal ha, gelegen op de hogere zandgronden van de Leievallei.

Om het grootste deel van het land te kopen werd vzw Land-in-zicht opgericht. Op de puinen van een ver verleden werden woning, schuren en stallen gerestaureerd en herbouwd, dit allemaal met zoveel mogelijk ecologisch materiaal. Velen hebben hieraan meegeholpen, kabouters groot en klein, om de boerderij uit haar as te laten verrijzen en terug tot leven te wekken.

De Zonnekouter is ondertussen uitgegroeid tot een coöperatie met vier werkende vennoten en verschillende medewerkers op 15 ha levend land, met een ruime koepelserre, een boerderijwinkel, een zaaltje waar allerhande cursussen en activiteiten kunnen doorgaan, en een heleboel rechtstreekse klanten. Kleinschalig en gevarieerd; omdat zij - en ook het land - van overzicht en afwisseling houden.

Op de 2 ha akkerland telen ze een 50-tal soorten seizoensgroenten (buiten en in de onverwarmde serre) in een ruime 6-jarige vruchtwisseling met groenbemesters. Op de omringende weilanden grazen een kleine kudde koeien, schapen en geiten, die zorgen voor mest voor de groenten, en af en toe voor wat vlees; ze maken de kring op de boerderij rond.