De Kollebloem

De Kollebloem

Producent

De Kollebloem

De Kollebloem is sinds 1985 een werk- en leefgemeenschap op biologisch-dynamische grondslag. Vanuit haar klantgerichtheid werkt deze gemeenschap aan de ontwikkeling en opbouw van een klantondersteunende en klantgedragen, vrije dorpsboerderij. Zaakvoerders zijn Ruben Segers, Manuel Baeyens, Leen Verwimp (oprichter) en Antoine De Paepe (oprichter).

Het gemeenschappelijke dat ze met elkaar delen is de zorg voor de aarde. Daarrond bouwen ze hun gemeenschap, met de brede waaier van kwaliteiten die een diversiteit van mensen eigen is. In de gemeenschap kan gedachtegoed vrij worden verwoord, terwijl ieder toch zijn eigenheid kan en mag bewaren. Ieder mag zich in de eigen ontwikkeling gedragen weten door de gemeenschap, en samen dragen ze de Kollebloem, door de gezamenlijke inzet van individuele talenten.

Biologisch-dynamische landbouw is op een andere manier als boer met het land bezig zijn. Met open ogen kijken, in verwondering en bewondering voor de eindeloze diversiteit van het leven. Bewust – zijn in de landbouw, vanuit het bewustzijn dat al het zijnde er mag zijn, omdat alles een zinvolle plaats inneemt in een samenhangend geheel dat de mens ver overstijgt. Vanuit inspiratie en verdieping werkt de gemeenschap aan een eigentijdse vertaling van de BD-impuls.

De Kollebloem produceert niet wat de marktmechanismen eisen, maar wat de klant vraagt: voedsel dat hem werkelijk voedt. Dat vraagt om vrijheid en nabijheid. Vrijheid voor de boer om zich in de teelt te richten op daadwerkelijke, persoonlijke verbinding. Nabijheid voor boer en klant, die voor elkaar een gezicht hebben en samenwerken aan een dynamisch proces van voortdurende vernieuwing: nieuwe teelten, geschikte variëteiten, lokale rassen door bedrijfseigen zaadteelt, …

Ieder geeft en neemt een eerlijk deel. De gemeenschap levert haar bijdrage aan de economie van de toekomst, die een sociale economie zal zijn. Noden en mogelijkheden van zowel boeren als klanten zijn sterk verschillend, op elk moment, maar ook doorheen de tijd. Hoe ze in het wederkerige proces van economische uitwisseling (arbeid, producten, koop-, leen- en schenkgeld, allerlei vormen van ondersteuning)  ieder een eerlijk deel geven, is een permanente vraag en zorg.