Biohoeve Hof te Muizenhole

Biohoeve Hof te Muizenhole

Producent

Biohoeve Hof te Muizenhole

De huidige hoeve getuigt van een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de 12e eeuw. Het was toen een goed van de Sint-Pieters-Abdij te Gent en tot de Frans Revolutie is het als pachthof steeds eigendom gebleven van de abdij. 

In 1957 streek de familie Charles Depraetere-De Wolf hier neer en baatte er een gemengd bedrijf uit. Het was de tijd dat het paard vervangen werd door de tractor en daarna ging het allemaal zeer snel in de richting van mechanisatie. In 1991 namen hun zoon Guy en vrouw Jenny Druwez het bedrijf over en zetten het bedrijf over naar een akkerbouwbedrijf met vleesvee. In 2010 kwam diens zoon in het bedrijf en toen gebeurde er een belangrijke wijziging: de overstap naar Bio.

Toen Damien interesse had om in het bedrijf te stappen is nagedacht over de toekomst van het bedrijf. De akkerbouw met vleesvee biedt weinig toekomst voor een opvolger, tenzij er een meerwaarde wordt aan gegeven. De overstap naar Bio gaf ons die mogelijkheid. We geloven dat de biologische landbouw een meerwaarde geeft aan de bodem, producten kan voortbrengen met een belangrijke meerwaarde, die bovendien gevraagd én geapprecieerd wordt door de modale consument. Diezelfde consument is wel bereid om een faire prijs te betalen voor een eerlijk en gezond product. Belangrijk is ook het potentieel dat de korte keten biedt en de vraag uit de industrie voor bepaalde groenten.