Waarom worden kalveren gescheiden van hun moeder?

Kalf en koe worden meestal een paar uur na de geboorte van elkaar gescheiden; dat heeft belangrijke dierenwelzijnsredenen. Kalveren worden enkele dagen na de geboorte gehuisvest in schone, droge en individuele hokken of in groep met andere kalveren. De reden waarom dit gebeurt, is omdat dit in de huidige realiteit het beste is voor het kalf en de koe. Hoe langer je kalf en koe bij elkaar laat, hoe zwaarder het afscheid en hoe groter de stress. Bovendien is het sneller scheiden ook beter voor de gezondheid van het kalf: zo zijn ze minder vatbaar voor ziektes. Wetenschappelijk onderzoek van onder andere de Universiteit van Wageningen (Nederland) ondersteunt deze stelling. Daarnaast kan het jonge dier al vroeg wennen aan de melkveehouder, wat de kalveren heel wat angst en stress bespaart op latere leeftijd.

Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden, is dat je een koe niet kan vergelijken met een mens. Wanneer een koe een kalfje krijgt, worden er hormonen opgewekt. Als het kalf niet meer bij de moeder is, zullen deze hormonen niet meer geproduceerd worden en zal de koe verdergaan met haar leven in de stal. In dat opzicht valt een koe dus niet te vergelijken met een mens. Zoals reeds aangegeven, groeien kalfjes op een melkveebedrijf ook op in een kudde van leeftijdsgenoten en zorgen boeren ervoor dat elk kalfje voldoende melk krijgt. Ook zo versterken de boeren hun immuunsysteem optimaal, zodat de kalfjes kunnen uitgroeien tot gezonde en weerbare koeien.

De melkveesector baseert zijn keuze op wetenschappelijk onderzoek dat op dit moment beschikbaar is en motiveert zijn keuze met dierenwelzijn als uitgangspunt. Op dit moment wordt er ook onderzoek gevoerd naar de situatie waarbij koe en kalf bij elkaar worden gehouden. De melkveesector en industrie houden dit onderzoek nauwlettend in de gaten en nemen de lessen die hieruit voortvloeien mee in de praktijk.

Referenties en meer informatie:

 

Bekijk alle veelgestelde vragen