Waar is de stier op de melkveehouderij?

Melkveehouders werken bijna uitsluitend via kunstmatige inseminatie, waarbij sperma van een stier wordt ingebracht bij de vrouwelijke koe. Op de boerderij zijn er dus meestal geen stieren. De reden daarvoor is omdat ze enerzijds te gevaarlijk zijn voor de boer en anderzijds is het paren met een stier niet altijd een aangename ervaring voor de vrouwelijke koe. Bovendien wordt de fokstier zorgvuldig uitgekozen om zo inteelt te vermijden, ziekteoverdracht te vermijden en beter presterende koeien te kweken. Het gaat daarbij trouwens niet enkel om koeien die meer melk produceren, maar ook om koeien die bijvoorbeeld minder methaan uitstoten.

Referenties en meer informatie:

 

Bekijk alle veelgestelde vragen