Voeder voor melkkoeien, hoe zit dat precies?

Een koe eet gemiddeld 55 kg voeder per dag. 80% daarvan kan de mens niet verteren. Het voeder bestaat ongeveer uit 50 kg ruwvoeder en 5 kg krachtvoeder. Ruwvoeder zijn vezelrijke gewassen, die de boer zelf kan telen (bv. gras en maïs). Krachtvoeder voor melkkoeien bevat onder meer tarwe, maïs, koolzaadschroot, bietenpulp en sojaschroot, maar ook reststromen van de voedingsindustrie. Alle soja in de Belgische melkveehouderij is maatschappelijk verantwoorde soja. Dat betekent bijvoorbeeld dat door middel van certificaten wordt gegarandeerd dat soja niet afkomstig mag zijn van percelen die na 2006 werden ontbost. De Vlaamse veevoederindustrie en de Vlaamse overheid werken ook samen aan een actieplan voor alternatieve eiwitbronnen.  

Koeien eten niet alleen gras, ze verwerken ook restproducten uit de voedingsindustrie. Bij de productie van suiker en bier ontstaat bijvoorbeeld pulp en draf, die onze melkkoeien graag eten en omzetten tot melk. Dankzij het opeten van die reststromen, gaat de melkveehouderij voedselverlies tegen. Melkveehouders proberen op die manier zowel het economisch rendement te verhogen, als de ecologische impact van hun bedrijf te beperken.

Tot slot wordt er in onderzoek gekeken naar de optimale voedersamenstelling voor koeien. Dat doen ze om de koeien in goede gezondheid te houden en hun productiviteit te verhogen, maar ook om hun methaanuitstoot te verminderen. Het Instituut voor Landbouw en visserijonderzoek (ILVO) ontdekte via het project rond SMART-melken bijvoorbeeld dat het via voeding mogelijk is om de methaanuitstoot te verminderen met ongeveer 25%.

Referenties en meer informatie:

 

Bekijk alle veelgestelde vragen