Is de zuivelsector een verantwoordelijke verbruiker van water?

Om voeding te produceren is water nodig en dat is ook het geval voor zuivel. Op een melkveebedrijf is water vooral nodig als drinkwater voor de koeien, om hun voeder te telen en om de schuur en melkinstallatie schoon te maken. Melkveehouders gebruiken daarvoor zo veel mogelijk alternatieve waterbronnen zoals regenwater. Ze vangen dit op en bewaren dit in putten om daarna te gebruiken. Melkveehouders werken ook aan hergebruik van water, door bijvoorbeeld het water dat ze gebruiken om de melk te koelen, te hergebruiken voor het poetsen van de stallen of als drinkwater voor de koeien. Het is trouwens zo dat een groot deel van het water dat een koe drinkt, naar haar melk gaat. Sommige boeren doen ook aan waterzuivering, dit kan via rietvelden, infiltratiebakken, biofilter of een waterzuiveringsysteem.

Niet alleen melkveehouders, maar ook melkverwerkers dragen hun steentje bij. Ook zij maken gebruik van alternatieve waterbronnen en zetten in op het hergebruik van water. Momenteel wordt 30% van het water in de zuivelindustrie hergebruikt.

Referenties en meer informatie:

 

Bekijk alle veelgestelde vragen