Is de zuivelsector een verantwoordelijke verbruiker van energie?

Zelf energie opwekken op de boerderij levert een win-winsituatie op voor het milieu en voor de portemonnee van de melkveehouder. Momenteel produceert al 37% van de melkveehouders zijn eigen energie via zonnepanelen en windmolens. Het interessante aan deze energiebronnen is dat ze niet uitgeput geraken en er geen broeikasgassen vrijkomen bij de productie ervan. Daarnaast hebben sommige bedrijven ook een pocketvergister waarmee ze hernieuwbare energie produceren, die maximaal op het eigen bedrijf gebruikt wordt. De pocketvergister is een technologie waarmee mest van de koeien wordt vergist en zo elektriciteit en warmte opwekt.

Naast het opwekken van eigen groene energie, zijn er ook talloze manieren om energie te besparen. Melkveehouders doen dat bijvoorbeeld door de daken van stallen te isoleren, het gebruik van ledlampen in de stallen of condensatiewarmte van de melkkoeltank te hergebruiken. Deze maatregelen dragen allemaal hun steentje bij. 

Referentie: 

 

Bekijk alle veelgestelde vragen