Spinazie en vis: lekker én gezond

De positieve gezondheidseffecten van nitraatrijke groenten zoals spinazie overwegen ruimschoots de mogelijke risico’s. Vis en spinazie gaan prima samen.

Nitraat in groenten

Groenten zijn gezond, ook diegene die nitraat bevatten. Nitraat is een stof die van nature voorkomt in groenten. Nitraatrijke groenten zijn bijvoorbeeld spinazie, andijvie, bleekselderij, Chinese kool, koolrabi, paksoi, postelein, raapstelen, rode biet, sla, snijbiet, spitskool, venkel en waterkers. Het nitraatgehalte in groenten wordt mede bepaald door de plantensoort, de hoeveelheid licht, de intensiteit en aard van bemesting maar ook de wijze van bereiding en bewaring spelen een rol. Het nitraatgehalte is het hoogst in de stengel, de bladsteel en de bladnerven. Het nitraatgehalte is lager in het bladmoes en zeer laag in vruchten en bloemen. Dat verklaart ook waarom bladgroenten een hoger nitraatgehalte hebben dan andere groenten. Vroeger werd gezegd dat je nitraatrijke groenten niet opnieuw mocht opwarmen, dit is een fabeltje. Spinazie en andere nitraatrijke groenten mag je gerust opnieuw opwarmen.

Vis en nitraat

Nitraat op zich is niet schadelijk en wordt voor een groot deel via de nieren uitgescheiden. Nitraat wordt omgezet tot nitriet en dat zou samen met eiwitten uit vis kankerverwekkende nitrosamines vormen.

Geen gezondheidsrisico

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) besluit op basis van een grondige risicoanalyse dat de kans zeer twijfelachtig is dat een hoge inname van nitraat via onder meer nitraatrijke groenten aanleiding geeft tot een hoger gezondheidsrisico. De afweging van de risico’s versus de voordelen toont aan dat de positieve gezondheidseffecten van nitraatrijke groenten als onderdeel van een gevarieerde voeding ruimschoots overwegen. Vis en spinazie kunnen prima worden gecombineerd met nitraatrijke groenten zoals spinazie. Uit voorzorg is het wel raadzaam om deze combinatie niet aan kwetsbare groepen zoals baby’s, zwangere vrouwen, nierpatiënten, patiënten met bacteriële infecties en mensen met een chronisch zuurstofgebrek te geven.

Meer informatie over nitraatrijke groenten

Meer informatie over vis

Spinazie, vis